ยิ่งสมัครหลายคนยิ่งลดมากขึ้น
สมัครพร้อมกัน 2 คนลดทันที 5%
สมัครพร้อมกัน 3 คนลดทันที 10%
สมัครพร้อมกัน 4 คนลดทันที 15%
สมัครพร้อมกัน 5 คนขึ้นไปลดทันที 20%
ยิ่งลงหลายคอร์สยิ่งคุ้ม
สมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 คอร์สขึ้นไป
รับส่วนลดพิเศษ สูงสุดถึง 3,200 บาท
News
รอบ 15 - 16 กุมภาพันธ์
Essential Javascript (2 วัน)
คอร์สนี้เปิดสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียน Javascript ตั้งแต่ระดับ Basic เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งาน Javascript ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
News
รอบ 24 - 26 กุมภาพันธ์
RESTful Web Service (3 วัน)
หลักสูตรนี้จะอธิบายการออกแบบและการสร้าง Web Service ด้วย PHP ช่วยให้เราสามารถสร้าง Web Service ทั้ง SOAP และ REST ขึ้นมาใช้งานได้
News
รอบ 2 - 4 มีนาคม
Object Oriented Analysis and Design (OOAD) (3 วัน)
หลักสูตรนี้จะแนะนำการออกแบบระบบ โดยอาศัยหลักการคิดแบบ Object Oriented โดยใช้ UML 2.0
News
รอบ 14 - 18 มีนาคม
CodeIgniter (5 วัน)
หลักสูตรนี้จะอธิบายถึงหลักการของ MVC โดยใช้ Codeigniter ซึ่งเป็น framework ที่มีขนาดเล็กและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
News
รอบ 25 - 29 เมษายน
OOP in PHP (5 วัน)
หลักสูตรนี้จะอธิบายถึงหลักการของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในแบบ Object Oriented Programming ด้วย PHP