Software Development

รับเขียนโปรแกรมและจัดการฐานข้อมูลด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ สามารถแก้ไขจากระบบที่เคยมีอยู่แล้วและเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ อย่างเช่น SAP ได้

more detail

Training Center

รับจัดฝึกอบรมสอนเขียนโปรแกรม ทั้งในและนอกสถานที่ เรามีคอร์สอบรมมากกว่า 30 หลักสูตร ด้วยอาจารย์ที่ผ่าน Zend Certified Engineer และมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

more detail

Our Product

เรามี Software Package ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เป็นผู้ช่วยในการจัดการข้อมูลในธุรกิจของคุณเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขเพื่อให้เข้ากับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้

more detail

Irobust Co., Ltd.

6th floors, Software Park Pakkret, Jeangwatthana Road,
klongklea Bangkok 10120